Stak


Stak

Denne samekniven har skaft av masurbjørk, reinhorn, messing og reinskinn. Disse ligger montert lag på lag. Blad av blankt, polert kull-/karbonstål.
Bladlengde 9,5 cm. Totalt 19,5 cm.

Stak2 – Nyhet

Samekniv Stak2

Denne samekniven har skaft av masurbjørk, reinhorn, messing, reinskinn og i tillegg okselær i senter. Disse ligger montert lag på lag. Blad av blankt, polert kull-/karbonsstål.
Bladlengde 9,5 cm. Totalt 19,5 cm.

Ta kontakt dersom du har spørsmål om STAK samekniv.