Krumkniv


Krumkniv – K1

Etter samenes mening det mest humane redskap til avlivning av reinsdyr. Formen er korrekt tilpasset for å treffe vitale deler i reinsdyrets hjerne. Kniven produseres av oss på lisens, da den etter norsk lovgivning ikke er tillatt brukt til konsumslakt av rein.

MERK! Det er ikke forbudt å benytte krumkniv til avlivning – jfr. §9 i Lov om dyrevern.

Les mer om dette: Forskrift om bruk av krumkniv.