Med fingervern


Det brunerte karbonstålet vi benytter har en hardhet er på 59 rockwell. Etter herdingen behandler vi bladene med nikkelfri bruneringsveske – hvor den kjemiske reaksjonen danner en brunert overflate på stålet, tilsvarende det som gjøres med mange geværløp. Fordelen med dette er at stålet dermed ikke er så utsatt for rust – den er fortsatt ikke rustfri!

Samekniv 9″ med fingervern KS9F


Stor universal samekniv, alternativ til øks og sag på tur.
Tilsvarende KS8F, men 1 tomme lengre i bladet.
Blad av brunert kull-/karbonstål. Bladlengde 23 cm. Totalt 35 cm.

Samekniv 8″ med fingervern KS8F

Samekniv KS8F

Spesielt utviklet til Forsvarets behov for universalredskap for sine jegertropper. Med denne kniven vant Knivsmed Strømeng en anbudskonkurranse med mange store knivprodusenter i Europa. …Trenger vi si noe mer…? Blad av brunert kull-/karbonstål. Bladlengde 21 cm. Totalt 33 cm.

Samekniv 5″ med fingervern KS5F

Samekniv KS5F

Endelig en mindre kniv med fingervern! Denne samekniven (eller standard 5») er ofte den første kniven barn får i 7-8 års alderen. Hendig dame / junior turkniv til slakting, sløying, skaving mm. Blad av brunert kull-/karbonstål. Bladlengde 13 cm. Totalt 24 cm.

Ta kontakt dersom du har spørsmål om samekniv med fingervern.