Den ekte samekniven


Strømengfamiliens forfedre brakte smedyrket til Karasjok på 1700-tallet. Siden da har familien ført håndverkstradisjonene i arv fra generasjon til generasjon. I dag er Knivsmed Strømeng en av få som produserer kniver for dagens samer.

Besøk vår nettbutikk for å se gjennom vårt sortiment av samekniver!

Blitt brukt gjennom århundrer

Samene har alltid båret knivene med seg. Dette universalredskapet ble blant annet brukt til å flå mår og bever, skjære opp reinsdyrkjøtt, lage padleårer og til å forsvare seg mot overfallsmenn. Samene følte seg hjelpeløse uten samekniven i lomma. Knivene har lang historie, og derfor fortsetter vi i Strømengfamilien å produsere samekniver til deg!

Like stor nødvendighet i dag som før

Mange samer i Norge i dag driver fortsatt med reindrift eller andre utmarksnæringer. Kniven er i dag en like stor nødvendighet, som den var for deres forfedre for århundrer siden, da samene utelukkende drev med jakt og fiske. De forflyttet seg hundrevis av kilometer langs utvalgte ruter, hvor de var sikre på at det var nok fisk og vilt. Da var kniven et svært viktig verktøy. Kvinnene på den tiden brukte kniven til skinn- og tegerarbeid og til andre gjøremål i husholdningen. Dette har samene ført videre, og samekniven brukes enda aktivt i deres hverdag.

Samme form og egenskaper

Strømengsmias kniver har samme form og egenskaper som de gamle sameknivene, og dette sørger våre erfarne knivsmeder for. De plukker ut de beste materialene og følger kniven gjennom de ulike prosessene, før den er fullført og kan ta kniven i slira.

Ta kontakt dersom du har spørsmål om den ekte samekniven.