Kontakt

Knivsmed Strømeng AS
Markangeaidnu 10
N - 9730 Karasjok

Geöffnet:
Mon-fre: 0830-1800
Sam-sonn: -

Tel: +47 78 46 71 05
Fax: +47 78 46 64 40

E-mail: kni-str@online.no

© 2018 Knivsmed Strømeng AS

Innhold, layout og opplysninger på disse nettsidene er beskyttet etter åndsverkloven og annen lovgivning.
Kopiering, tilgjengeliggjøring for allmennheten og annen utnyttelse utover det som følger av åndsverkloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen anvendelig lovgivning er ikke tillatt og krever skriftlig samtykke fra Knivsmed Strømeng AS. Det er ikke tillatt å kopiere deler av innholdet eller bilder på nettsidene. Det er heller ikke tillatt å utnytte Knivsmed Strømeng AS eller noe som kan assosieres med Knivsmed Strømeng AS direkte eller indirekte i kommersiell sammenheng uten samtykke fra Knivsmed Strømeng AS.
Krenkelse av rettighetene kan medføre straff og erstatningsansvar.
Alle rettigheter forbeholdes.

Send oss epost med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.

Copyright © 2018 Knivsmed Strømeng AS