Den ekte samekniven

 Strømengfamiliens forfedre brakte smedyrket til Karasjok på 1700- tallet. Siden har familien ført håndverks-tradisjonene i arv fra generasjon til generasjon. I dag er Knivsmed Strømeng en av få som produserer kniver for dagens samer.

Kniven var alltid med

Gjennom hundrevis av år var samene et rent jeger- og fiskerfolk. I løpet av året kunne de forflytte seg hundrevis av kilometer langs utvalgte ruter - ut og inn fjorder, eller opp og ned vassdrag, mellom faste boplasser hvor de visste at det til en hver tid var fisk og vilt nok. Kniven bar de alltid med seg. Uten den følte de seg hjelpeløse. Dette universalredskapet som mannfolkene brukte til å flå mår og bever med, til å skjære opp reinkjøttet med, til å lage padleårer med og til å forsvare seg med mot overfallsmenn. Kvinnene brukte kniven til skinn- og tegerarbeid og til allsidige gjøremål i husholdningen.

For mange samer, som i dag driver reindrift eller andre utmarksnæringer, er kniven et like uunnværlig verktøy som den var for deres forfedre for århundrer siden. Ser du reindriftsutøvere med sine reinflokker på TV, film osv; Legg merke til at de har kniven hengende i beltet, klar til bruk.

Til vedhogst og til presisjonsarbeid

Strømengsmias kniver har samme form og egenskaper som de gamle sameknivene. Det sørger erfarne knivsmeder for. De samme hendene plukker kyndig ut de beste materialene og følger kniven gjennom en lang rekke prosesser, før den er fullført og kan stikkes i slira.

Fest grepet rundt det romslige skaftet, som er laget av seinvokst bjørk - tørket over et helt år for å unngå sprekkdannelser - og kjenn hvor godt kniven ligger i hånden. Bruk bladet nærmest skaftet til grovarbeid, og midt- og forpartiet til presisjonshogging. Trengs det større kraft, som til hogging av ved og kvister, utnyttes knivens tyngde og svingkraft. Til slakting, filetering og finarbeid benyttes den ytterste delen av knivbladet.