ET KVALITETSPRODUKT FRA FINNMARKSVIDDA

 Samekniven har dype røtter i samisk kultur og levesett. Tiden og utrustningen har endret seg, men fortsatt har samekniven en urokkelig posisjon som et bruksverktøy. Det er Knivsmed Strømeng i Karasjok som gjennom generasjoner har laget samekniven.

Det er 6. generasjon i familien Strømeng som nå har oppgaven å videreføre produksjonen av samekniven. I et nytt og moderne bygg i sentrum av Karasjok ligger produksjons-, salgs- og utstillingslokaler. Her er kniven satt i fokus og lokalitetene har blitt en severdighet i bygda.10 000 kniver

Smia og produksjonslokalene har fått ny lokalisering og er blitt ombygget og modernisert for å møte framtidens krav.
Bedriften har 7 ansatte og produksjonen er på omkring 10.000 samekniver i året. I tillegg lages det kaffeposer av reinskinn - i tradisjonell samisk design. Knivsmed Strømeng har i dag forhandlere over hele landet, og "Strømeng- kniven" er langt på vei blitt et begrep og for mange en nødvendighet i enhver tursekk, snøscooter eller på hytta.

Nytt og gammelt

Det er erfarne knivsmeder som er i sving til daglig i Karasjok og med moderne teknologi trenger man ikke å smi bladene slik det ble gjort tidligere. Dette gjør at bladene blir herdet eksakt likt og har samme høye kvalitet. Det er beholdt særpreg i bruk av stålkvalitet (karbonstål), saktevoksende bjørk i skaftet, messing i holk og beslag. Samekniven er akkurat den samme slik den har vært i hundrevis av år, men smias moderne produksjonsmetode har gitt samme vellykkede resultat - gang på gang.

Det er ikke uten grunn at Forsvarets eliteavdeling - Jegertroppene i stående beredskapsavdelinger - alle har Samekniv med fingervern.